Kontaktinformasjon

Administrasjon:

bibelskolen@nll.no

Rektor:

pbholm@online.no

Tlf.: 33 33 89 00

Adresse: Fossnesveien 13B,

3160 Stokke

 

Ønsker du å gi en gave?

 

Skolen eies og drives av:
Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Valgfag og andre tilbud

 

Hebraisk/gresk


hebrew bibleElever som ønsker det kan velge hebraisk eller gresk som valgfag, dvs bare ett av fagene er mulig pr år. Undervisningstimer avklares ved oppstart, avhengig av elevenes ønsker og tid. Normalt har det vært ca 2 timer pr undervisningsuke.
   
Undervisningen vil gi elementær innføring i bibelens grunnspråk. Grunnleggende grammatikk og syntaks. Lesning og oversettelse av enkle tekster. Tilrettelegging for dem som ønsker å avlegge forberedende språkprøve i fagene ved høyskole eller universitet.


Målet er at elevene lærer såpass mye hebraisk eller gresk at de ved hjelp av ulike leksika kan lese og forstå den bibelske grunntekst. De som ønsker det kan få motivasjon til å arbeide videre med språket og avlegge eksamen ved høyskole eller universitet.

 

Sang og musikk


Elever som ønsker det kan også få ekstra musikkundervisning ut over den ordinære timeplanen. Alle elever som kan og vil synge deltar i et kor som øver på skolen (Fossneskoret). Koret består av ca 10 ungdommer/unge voksne fra Vestfold med tillegg av elever fra Bibelskolen.

 

Det er også anledning til å delta i andre kor (mannskor, damekor, sanglag) eller synge i mindre grupper. Ut over dette kan elever også få elementær undervisning i gitar og piano, i den utstrekning skolen er i stand til det.