Valgfag - hebraisk/gresk

Elever som ønsker det kan velge hebraisk eller gresk som valgfag, dvs bare ett av fagene er mulig pr år. Undervisningstimer avklares ved oppstart, avhengig av elevenes ønsker og tid. Normalt har det vært ca 2 timer pr undervisningsuke.

Undervisningen vil gi elementær innføring i bibelens grunnspråk. Grunnleggende grammatikk og syntaks. Lesning og oversettelse av enkle tekster. Tilrettelegging for dem som ønsker å avlegge forberedende språkprøve i fagene ved høyskole eller universitet.

Målet er at elevene lærer såpass mye hebraisk eller gresk at de ved hjelp av ulike leksika kan lese og forstå den bibelske grunntekst. De som ønsker det kan få motivasjon til å arbeide videre med språket og avlegge eksamen ved høyskole eller universitet.