Troslære

45 timer i høstsemesteret og 55 timer i vårsemesteret.

 

Bibelteologisk og ikke filosofisk tilnærming
Mens troslæren i dag i mange sammenhenger i første rekke er blitt et filosofisk fag, er troslæren hos oss et rent bibelteologisk fag.


Vi går ikke til Skriften for å få svar på alle våre filosofiske spørsmål, med utgangspunkt i en virkelighetsforståelse og grunnholdning vi allerede har, men vi lar Skriften bestemme både grunnlag og svar. For i troslæren er det Skriften selv som skal definere både emner og svar. Det Gud har åpenbart for oss i sitt ord er vårt materiale, intet annet.


 
Systematisk teologi
I troslæren systematiserer vi Skriftens lære, ikke etter eget forgodtbefinnende, men slik troende gjennom alle tider har gjort det – for eksempel i den apostoliske trosbekjennelse.


Følgende hovedemner vil bli gjennomgått:
1. Læren om Gud
2. Den treenige Gud skaper (1.trosartikkel)
3. Gud og det onde
4. Den treenige Guds forhold til mennesket og skaperverket etter syndefallet
5. Den treenige Gud forløser, om Sønnens person og verk (2.trosartikkel)
6. Den treenige Gud helliger (3.trosartikkel)


Etikk er en integrert del av troslæren og ulike etiske spørsmål tas opp underveis.

Litteratur
Troslære
av Øivind Andersen. Annen aktuell litteratur er blant annet Konkordieboken (den lutherske kirkes bekjennelsesskrifter).