Småprofetene

40 timer i vårsemesteret.  

 

De ulike småprofetene (Hosea til Malakia) settes inn i sin historiske sammenheng og det gis en oversiktsmessig framstilling av hva som særlig kjennetegner deres livssituasjon, kall og budskap. Skriftene vil ikke gjennomgås i detalj, men det legges vekt på å gi en oversikt over hovedbudskapet i sentrale avsnitt hos de ulike profetene.

 

Litteratur
Evt. kompendium skrevet av læreren som underviser.