Sjelesorg

20 timer i vårsemesteret.

 

Det legges vekt på viktige sjelesorgtemaer som f.eks. frelsesvisshet, tvil og anfektelse, kamp mot synd, kall og ledelse.

 

Det er viktig å skjelne mellom åndelige og psykiske problemer. Undervisningen vil søke å hjelpe elevene til dette. Noe enkel psykologi vil måtte berøres, men først og fremst vekt på å skjelne mellom åndelige og psykiske forhold.

 

Litteratur
Evt. kompendium skrevet av læreren som underviser.

Annen aktuell litteratur: Temperamentene av Ole Hallesby.