Profeten Jesaja

45 undervisningstimer i høstsemesteret og 55 undervisningstimer i vårsemesteret.


 
Innledningsspørsmål
Undervisningen tar først for seg profetenes virksomhet i Israel. Dernest beskrives den tid i Israels historie som profeten Jesaja virket i, og det sees på hva som på særlig vis kjennetegner hans livssituasjon, kall og budskap.

 

Fortolkning
Jesajaboken blir gjennomgått i sin helhet, om ikke alle deler kan behandles like grundig. Hovedvekt legges på bokens første del (kap 1-12) og ”trøsteboken” med sangene om Herrens lidende tjener (kap 40-66), mens ”folkeboken” (kap 13-39) gjennomgås mer oversiktsmessig.

 

Litteratur
Profeten Jesaja av Anders Hoaas, Bibelverket, Lunde/Luther forlag. Evt også kompendium skrevet av læreren som underviser