Kontaktinformasjon

Administrasjon:

bibelskolen@nll.no

Rektor:

pbholm@online.no

Tlf.: 33 33 89 00

Adresse: Fossnesveien 13B,

3160 Stokke

 

Ønsker du å gi en gave?

 

Skolen eies og drives av:
Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Priser

Selve undervisningen er gratis. Styret for Bibelskolen på Fossnes har vedtatt en maksgrense for bøker og kompendier til 2000 kr pr år, og turer i skolens regi maks. oppad til 4000 kr pr år. 

Internatoppholdet er også rimelig. Prisene for opphold er fra høsten 2012:

Enkeltrom med bad: kr 2000,- pr mnd
Full kost kr 2000,- pr mnd

(tils. 4000,- pr mnd)


Da må en regne med å ha noe kjøkkentjeneste og annen internattjeneste, noe som går på omgang blant de som bor i internatet.

Stipend og lån
I og med at skolen er godkjent av myndighetene, har elever som bor hjemmefra rett til lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning. Søknad kan sendes på nettet så snart du er tatt opp som elev ved skolen.