Prekenlære

15 timer i høstsemesteret.

 

Kristen forkynnelse er egenartet, i og med at den springer ut av Bibelen som sin kilde og norm. Temaer som blir tatt opp er blant annet:


1. Forkynnelsens innhold og form. Bl.a. temaene falsk forkynnelse/ vrang lære og lov og evangelium i forkynnelsen.


2. Forkynnelsens hensikt og mål. 

 
Målet er ikke at elevene skal bli predikanter, men at den enkelte elev settes i stand til å vurdere kristen forkynnelse, men at også med kall til å forkynne kan få rettledning og hjelp til å utøve sitt kall på en god og rett måte.

 

Litteratur

Ordet fra Guds munn av Carl Fr. Wisløff