Matteusevangeliet

60 timer i høstsemesteret.

 

Innledningsspørsmål
Kort gjennomgang av innledningsspørsmål om tilblivelse, forfatter, avfattelsestid ol.

 

Fortolkning
Fortløpende gjennomgang av evangeliet med Jesu fødsel, Jesu oppvekst, Jesu dåp, Jesu fristelse og starten av Jesu offentlige gjerning. Grundig gjennomgang av Bergprekenen. 


Deretter behandles utvalgte tekster fra resten av evangeliet, dvs noen av Jesu undergjerninger, noen av Jesu lignelser, Jesu møte med mennesker, Jesu taler om Jerusalems ødeleggelse og sin gjenkomst.

 

Litteratur
Kompendium skrevet av læreren som underviser.