Kontaktinformasjon

Administrasjon:

bibelskolen@nll.no

Rektor:

pbholm@online.no

Tlf.: 33 33 89 00

Adresse: Fossnesveien 13B,

3160 Stokke

 

Ønsker du å gi en gave?

 

Skolen eies og drives av:
Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Kurs

1-årig bibelkurs (9 mnd)
Varer fra ca 20.august til ca 10.juni. Det vanligste er å være heltidselev og følge all undervisning, men det er også mulig å være deltidselev og ta helårskurset over to år.

½-årig bibelkurs høst (4 mnd)
Varer fra ca 20.august til ca 20.desember. Følger samme undervisning som elevene på helårskurset. Det innebærer at en får første halvdel av fagene som undervises gjennom hele året (Innføring i GT og NT, Troslære, Romerbrevet mv), samt hele fag som undervises på høsten (1. Johannesbrev, Sjelesorg mv).

½-årig
bibelkurs vår (5 mnd)
Varer fra ca 4.januar til ca 10.juni. Følger samme undervisning som elevene på helårskurset. Det innebærer at en får andre halvdel av fagene som undervises gjennom hele året, samt hele fag som undervises på våren (Joh. Åp., Prekenlære mv.)

Uken før andre helg i november arrangerer skolens eierorganisasjon, Norsk Luthersk Lekmannsmisjon, et bibelkurs som går fra tirsdag til søndag. Her deltar lærerne på bibelskolen sammen med eksterne talere. Den som vil bli bedre kjent med skolen, elevene og personalet ved skolen er hjertelig velkommen da.