Kirkehistorie

30 timer i alminnelig kirkehistorie i høstsemesteret og 40 timer i norsk og nordisk kirkehistorie i vårsemesteret.

 

Alminnelig kirkehistorie
Samfunnsforhold og religiøse forhold i Romerriket når de første kristne menigheter vokser fram. Oldkirkens menighetsliv, utforming av de kristne dogmene og voksende organisering av kirken. Forfølgelse og utbredelse.


Kortfattet innføring i rikskirken og i den kristne kirke i middelalderen.  Det settes søkelys på læreutvikling og på vekkelsesbevegelser i historien.


Bakgrunn for reformasjonen, reformasjonens gjennombrudd og viktige kristne retninger på reformasjonstiden og i etter-reformatorisk tid. Ortodoksi og pietisme.


Undervisningen skal gi historisk kjennskap til utviklingen av ulike kirkesamfunn, og bli kjent med hvordan disse fremstår i dag.  Det legges vekt på å belyse reelle forskjeller i lære og liv.

 

Norsk (og nordisk) kirkehistorie
Kirkeliv og vekkelseshistorie i Norge, med vekt på tiden fra Hans Nilsen Hauge og frem til i dag. Viktige personer i kirke- og misjonshistorien.

 

Litteratur

Kompendium skrevet av Konrad Fjell.

Kildetekster: Et kristenmenneskes frihet (Martin Luther), Fortale til Romerbrevet (Martin Luther)

Annen aktuell literatur: Norsk kirkehistorie de siste 200 årene, Eivind Gjerde