Johannesevangeliet

75 timer i vårsemesteret.

 

Innledningsspørsmål
Kort gjennomgang av innledningsspørsmål om tilblivelse, forfatter, avfattelsestid ol.

 

Fortolkning
Fortløpende gjennomgang av evangeliet med vekt på Jesu virksomhet og taler i Jerusalem, hans avskjedstale til sine disipler, samt Jesu lidelse, død og oppstandelse.

 

Litteratur
Kompendium skrevet av læreren som underviser.