Johannes Åpenbaring

40 timer i vårsemesteret.

 

Innledningsspørsmål
Meget kort om hvem som har skrevet skriftet, hvem det er skrevet til i første omgang, når det er skrevet og hvorfor det er skrevet.


Det blir også innledningsvis redegjort for de ulike hovedtyper av tolkninger som skriftet har hatt opp gjennom kirkehistorien.


Bokens særegne symbol- og billedspråk, oppbygning og referanser til det gamle testamente, templet og gudstjenesten, vil også bli redegjort for.

 

Fortolkning
Hele skriftet vil bli gjennomgått vers for vers. Det vil bli lagt vekt på beskrivelsen av det som karakteriserer den åndelige tilstand i endetiden, både hos Guds folk og i verden for øvrig.
De ulike forsøk på å kronologisere og tidfeste skriftets syner, både innbyrdes og i forhold til den øvrige historie vil det bli gjort rede for, men selve fortolkningen vil være varsom med å angi tider og timer.

 

Litteratur
Kompendium skrevet av Per Bergene Holm.
Annen aktuell litteratur: Johannes åpenbaring i Bibelverket av Lars Eritsland, Bibelens krone av C. Skovgaard Petersen og Hva Ånden sier til menighetene”av Øivind Andersen.