Kontaktinformasjon

Administrasjon:

bibelskolen@nll.no

Rektor:

pbholm@online.no

Tlf.: 33 33 89 00

Adresse: Fossnesveien 13B,

3160 Stokke

 

Ønsker du å gi en gave?

 

Skolen eies og drives av:
Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Foredrag og artikler

 

Her finner du foredrag og artikler av lærerne på bibelskolen og andre, om aktuelle emner knyttet til kristen tro og teologi. Det legges jevnlig ut nye ting, så følg med.