Efeserbrevet (bibelgruppe)

Hver uke er det bibelgruppesamling på mandagskveldene, ca to timer hver gang. Vi gjennomgår et av de litt kortere nytestamentlige brevene. Enten Efeserbrevet, Kolosserbrevet eller 1.Petersbrev.

 

Elevene forbereder timene gjennom å lage spørsmål fra den del av brevet som skal gjennomgås. Spørsmålene danner så grunnlag for innbyrdes samtale i bibelgruppen. En av lærerne leder samlingene.Litteratur
Kortere fortolkningsbøker, f.eks. av Marius Jørgensen (Efeserbrevet, Kolosserbrevet) eller Trygve Bjerkrheim (1Pet.brev).