Søk nå!

Skolen har løpende opptak og du kan søke om plass! Mer her.

Kontaktinformasjon

Administrasjon:

bibelskolen@nll.no

Rektor:

pbholm@online.no

Tlf.: 33 33 89 00

Adresse: Fossnesveien 13B,

3160 Stokke

 

Ønsker du å gi en gave?

 

Skolen eies og drives av:
Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Sunniva Straumstein

"Jesus Kristus er i går og i dag den samme,

ja, til evig tid." (Heb 13, 8)

 

Året på Bibelskolen ble til stor velsignelse for meg, og jeg er takknemlig til Herren som ga meg nåde til å få et slikt år.

 

Jeg begynte på Bibelskolen med håp om at jeg kunne få bli en bedre kristen, en rett angrende kristen med orden på syndserkjennelsen, bibellesningen og bønnen. Med håp om at synden kunne bli mindre. Gang på gang møtte jeg nederlag i min ensomme kamp mot synden, jeg var mismodig, og det hele var ganske håpløst.

 

Men jeg fikk igjennom solid og sann bibelundervisning malt Jesus for øynene mine. For på alle måter har de ødeleggende konsekvensene av Adams fall blitt gjenopprettet av Jesus. Det Adam gjorde var stort, hvor mye større var da ikke Jesus gjerning? «Altså, likesom én manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også én manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker.» Rom 5,18.

 

«Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens.» 1.Joh 2,1-2. Og slik ble det for meg. Jeg fikk se Jesus som MIN frelser og MIN rettferdighet. På grunn av det han har gjort for meg, får jeg slippe å streve med min syndserkjennelse, min bibellesning og bønn. Og jeg kan få hvile i at han tar seg av min sak innenfor Gud. (Job 16,19-22)

 

Året gav meg mange gode venner, nye erfaringer og gode minner som jeg kan se tilbake på med glede og takknemlighet. Men fremfor alt lærte jeg at Jesus er den samme i dag, som i går. Og du skal vite at: Om enn ditt kjød og hjerte svikter, så er Gud din hjertes klippe og din del for evig.

 

 «Å, tenk at det var for meg At Kristus på krossen hang, No ser eg den livsens veg, No syng eg den nye song. Ein fallande, feilande syndetræl Då føddest på ny ved Guds kjærleiks eld.»

 

Sunniva Straumstein, elev 2015/2016

 

 

Rami Seppälä

Rami SeppäläFikk mange gode venner og mye tid med Guds ord

Jeg ser med glede og takknemlighet tilbake på skoleåret 2011-2012, og vårsemesteret 2013. Det gav meg mange gode venner, minner og erfaringer for resten av livet. Men fremfor alt: tid med Guds Ord! En verdifull tid som jeg aldri kommer til å angre på.

 

Det å sette av tid av sitt liv til å fordype seg mer i Guds Ord er noe alle burde gjøre. Et bibelskoleår er veldig verdifullt for vandringen videre mot løfteslandet. Og skal vi nå dit må Ordet stadig få forkynne sannheten om Jesus for oss, og sannheten om oss, slik at vi ser oss fortapt i oss selv og får bruk for Jesus som vår stedfortreder. Det kan Den Hellige Ånd gjennom et bibelskoleår få åpenbare for oss ved Ordet i timene, møter og sang.

 

For meg ble det slik at jeg fikk se Jesus tydeligere i Skriften, særlig i GT gjennom forbilder. Det er tydelig at hele Skriften handler om Jesus. Og godt å se hvordan alle GTs forbilder, profetier og løfter får sin oppfyllelse i ham. ”For så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss”. 2Kor 1:20.

 

Også under et bibelskoleår kan en møte på motgang og vanskeligheter som gjør livet tungt. Men da er det godt å få gjennom Guds Ord, blikket vendt på Jesus – der er hjelp og trøst i alle ting. For det er ham allting dreier seg om.

 

Og vi må lære ham å kjenne før han kommer igjen. Uten ham går vi redningsløst fortapt! Men ved hans stedfortredende død og oppstandelse er vi rettferdige, har fred med Gud og et evig liv.

 

”Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus”. Rom 5:1.

 

Rami Seppälä, Uppsala (Sverige), elev 2011/12 (+ vår 2013)

 

Kjetil Bredgård

Fikk se Jesus i GTKjetil Bredgård

Det er 3 ting som fort dukker opp, når jeg skal tenke på hva tiden som elev ved bibelskolen på Fossnes har betydd for meg:

 

For det første at GT, og dermed hele bibelen, ble åpnet opp på en helt ny måte. Jeg fikk se at også GT egentlig dreier seg om en ting, Jesus Kristus og hans stedfortredergjerning. NT og Jesus selv bekrefter jo også flere plasser at også GT handler om dette (f.eks. Luk 24:27, 44-47 og 1Pet 1:10-11).

 

For det andre håper jeg at Gud er blitt en enda større stjerne i livet mitt. Med det mener jeg at mens jeg før ofte var sint på Gud, og gjerne mente jeg visste bedre enn ham, så synes jeg nå at Gud er utrolig god mot meg på alle måter, og en kan se at mange av de tingene en før gjerne ville bli kvitt, nettopp kan være noe av det som gjør at en blir bevart. Utfordringer, vansker og plager gjør at en ikke klarer seg på egenhånd, og må komme til Gud igjen og igjen og igjen (Rom 5:3; Jak 1:2-3; 1Pet 1:6-7).

 

For det tredje er jeg blitt mye mer bevisst mht. hva jeg fyller mine øyne og ører med. Og jeg tror det har gitt meg et mer harmonisk sinn, ikke minst i forhold til Gud.

 

"Hvem er en Gud som du, som tar bort skyld og tilgir synd for resten av sitt folk? Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn"(Mika 7.18).

 

Kjetil Bregård, Andebu, elev 2012-2014

 

Erika Eriksson

Erika Eriksson 2

"Sök Herren medan han låter sig finnas." (Jes 55:6)

Jag är tacksam för året jag fick på Fossnes, det blev betydelsefullt för mig. Bibelskoleåret är ett gott tillfälle att fördjupa sig i Ordet och ägna mycket tid och tanke åt det. Ju mer jag ägnar tid åt Ordet desto bättre förstår jag hur viktigt det är för mig, hur viktg påminnelsen om vem Gud är och påminnelsen om synd och frälsning är. Inte att bara lyssna till det, men personligt ta det till sig. I Ordet uppenbarar Gud för oss vem Han är, där lär vi känna Honom.

 

Jag fick lyssna till det som jag dagligen behöver påminna mig om: att Jesus har försonat mina synder, att jag varje dag får vända mig till honom – trots att jag är orättfärdig. ”Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.”

 

Den dagliga omvändelsen är så viktig; att vända sig bort ifrån synden, se på Jesus, söka honom ”medan han låter sig finnas” och hoppas på honom, sätta sin tillit till honom. Efter ett år på bibelskolan har allvaret i detta blivit tydligare för mig.

 

Det är speciellt att gå ett år på en bibelskola. Man möter människor från olika håll, olika länder , som har samlats för att man har tron gemensamt. Det är fint att få samlas på ett sådant sätt.

 

”Förtrösta på HERREN till evig tid, ty HERREN HERREN är en evig klippa.” (Jes26:2)

 

Erika Eriksson, Upplands Väsby (Sverige), elev 2013/14

 

 

Tobias Fjell

”Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene! Og dere som ingen penger har, kom, kjøp og et, ja kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk!” (Jes.55:1)

 

tobiasGjennom et bibelskoleår vil man på en særlig måte få tid til å øse frelsens vann fra ”Ordets brønn”. Da kan man også se at ordet ”vannene” i bibelverset ovenfor med rette er skrevet i flertall. I alle Bibelens bøker kan man lese om Jesu fullbrakte verk, også i det gamle testamentet. Det er dette Skriften handler om: ”I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom.” Slik er alle bøkene i Bibelen som en samling av mange vann. Det er overflod av nåde for en som tørster etter fred med Gud.

 

Kanskje er det nettopp dette som har vært det mest interessante i løpet av året. Nemmelig å få se det samme som Emmaus-vandrerne fikk se da Jesus la ut for dem om hvordan alle Skriftene talte om Ham. For meg er det særlig de kjente kapitlene i den siste delen av Jesaja som har blitt til trøst og hjelp.

 

På mange måter ble året på Fossnes slik jeg hadde håpet. Det ble et rikt velsignet år med mye tid til Guds Ord, selv om man kan angre på de studer som man forsømte. Jeg er meget takknemlig til alle lærere og medelever for det åndelige samfunnet vi har hatt.

 

Så måtte det ikke bare bli med dette året. Men må vi gi hele vårt liv i Hans hender. Som kristne kan vi ikke isolere oss på en bibelskole resten av livet. For Han har sendt oss ut i verden som sauer blant ulver. Men la oss ikke bekymre oss for alt det onde som skjer i vår tid. For Han vil være vår hyrde.

 

Tobias Fjell var elev på Fossnes 2010/2011

 

Ruth-Nina Magelund

ruth nina magelund1

Ransak meg Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker, se om jeg er på fortapelsens vei, og led mig på evighedens vei!

 

At tage på Bibelskolei min alder 62år, er noget af det bedste man kan gøre for sig selv, men heller ikke så enkelt, for det er jo på en måde at bryde op. I de sidste par år her i Ikast, blev det mere og mere klart for mig, at hvis jeg skulle bevares som et Guds barn, måtte jeg ind i andre sammenhænge, da forkyndelsen af Guds ord var blevet en mangelvare.

 

Efter et senior-bibelkursus våren 2010 i Nyt Liv, fandt jeg ud af, at skulle jeg på Bibelskole, skulle det være på Fossnes, - og tilmeldte mig. Det var med en hvis bæven, at jeg tog afsted, da jeg vidste, at jeg var den eneste der var så gammel, men har ikke oplevet at det har haft nævneværdig betydning.

 

Derfor sluttede jeg i våren 2011 efter et år på Bibelskolen. Det blev et utrolig rigt og givende år, og ordene fra Sal.139,23-24 vil jeg gerne have lov til at sætte som overskrift over skoleåret. Det er en bøn, som jeg dagligt har brug for at bede, at jeg ikke må gå mine egne veje, men at jeg må lade mig lede og vejlede af Gud og hans ord, at det må være hans ord der er rettesnor for mit liv.

 

Året blev også meget lærerigt, jeg fik lov til at fordybe mig i ordet, arbejde med ordet, og ordet arbejdede med mig. Men det gør også ondt når ordet arbejder med en, jeg fik set meget mere af min egen syndighed, at syndens løn er døden, hvor fortabt jeg er i mig selv, og hvor dybt afhængig jeg er af at have en frelser.

 

Jeg må daglig takke Jesu for Golgata, at han gik korsets vej for mig, at han med sit blod har vundet en evig forløsning, en evig retfærdighed, at jeg må have lov til at stå iklædt hans rene og hellige og hvide retfærdighedsdragt.

 

Året bød også på arbejdsopgaver, som var både spændende og udfordrende. Opgaver i kirkehistorie som jeg synes, var utrolig spændende, opgaver i ”småprofeterne” var også spændende, opgave om Kristus i GT, det er utroligt givende at få lov at se, at Jesus har været med fra Bibelens første side. Jeg kunne havde brugt meget mere tid på denne opgave.

 

At få gennemgået Bibelens bøger er utroligt rigt, at få lov at se ind i skriften, at alle Bibelens bøger dybest set handler om Jesus, se ind i profetierne og løfterne, at Guds ord og løfter står usvigelig fast og kan aldrig rokkes, at Jesus er den samme i dag som i går, ja til evig tid. Jeg er bare blevet så glad for Jesus.

 

Bøn blev for mig også utrolig vigtig. Jeg fik lov til, at se alle de rige løfter der er knyttet til bøn. I Matt.7,7-8 står der: ”Be, så skal dere få. Led, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får, den som leder, han finder, og den som banker på, skal der bli lukket op for.”

 

I beretningen om den kananæiske kvinde hører vi , at hun bliver ved med at bede, ja, hun ydmyger sig endda for Jesus. Mange mennesker kom til Jesus og bad om hjælp, og Jesus hører dem og svarede dem. På samme måde, må jeg have lov til at komme til Jesus, og han vil både høre og svare.

 

Ruth Nina Magelund var elev på Fossnes 2010/2011

 

 

Cornelia Larsson

CorneliaDet är med ett stort Tack till Gud som jag kan se tillbaka på mitt år vid Bibelskolen på Fossnes 2010-11.

 

Bibelskoleåret var först och främst präglat av god och på många sätt berikande undervisning. Ett exempel på detta, något som fått betyda mycket för mig är att gå djupare in i GT och se att Gamla Testamentet handlar om Kristus. Hela GT är fullt av förebilder till Kristus och hans gärning för oss. GT får sin uppfyllelse i Jesus Kristus, det ser vi ju också klart och tydligt när Nya Testamentet så klart pekar tillbaka på händelser från GT.

 

Jag tänker speciellt på Jesus som vår överstepräst som Hebreerbrevet så klart förkunnat oss. Han gick en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Det är i kraft av detta blod, inte i vårt eget sträv eller av egen förtjänst, som vi får gå fram till nådens tron med frimodighet för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Johannes säger det så fint: "Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern - Jesus Kristus som är rättfärdig."

 

Ett år på bibelskola har också gett mig möjlighet att lära känna många nya människor, bröder och systrar i tron. Det är en stor välsignelse från Herren att få ha vänner med ett gemensamt mål på vandringen, himmelens salighet. Under året tillsammans på bibelskolen fick vi dela mycket med varandra, av olika slag. När man bor så nära varandra och dagligen umgås och samtalar med varandra blir det som Paulus beskriver i 1Kor.12:26 ofta ganska påtagligt. "Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den.

 

Det är några ord som ofta blivit sagt som bitit sig fast och som får vara till glädje även i livet vidare, i vardagen utanför Fossnes. Jesus har vei der ingen veier er. När allt verkar stängt och mörkt för mig så har Jesus en väg. Jag förstår den sällan, men han håller alltid sitt vakande öga över mig, han omsluter mig på alla sidor och håller mig i sin hand. Han skall aldrig aldrig lämna mig eller överge mig, därför behöver jag heller aldrig vara rädd eller bekymrad. Jesus har ju lovat att sörja för mig i allt!

 

Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga. Ps.119:160

 

Cornelia Larsson fra Silverdalen i Sverige, var elev ved bibelskolen 2010/11.

 

Olav Fossdal

Olav_Fossdal”Han er lik et tre, plantet ved rennende bekker” Sal 1:3

 

Slik har jeg følt det gjennom dette skoleåret på bibelskolen. Jeg har fått sitte og høre Guds Ord dag etter dag. Som et tre trenger rennende vann for å overleve, slik trenger også det sjelelige liv Guds Ord for ikke å dø ut.

 

Da jeg begynte på Bibelskolen på Fossnes ønsket jeg å legge av min synd slik at jeg kunne føle meg som en kristen og ha et rett forhold til Gud. I flere år hadde jeg følt at det ikke var noen forbedring i mitt kristenliv, og jeg ville så gjerne være verdig til å kalle meg en kristen. Jeg ønsket å slutte med synden, slik at jeg kunne se på meg selv at jeg var en kristen.

 

Men gjennom året fikk Gud atter bøye meg, som i de foregående år med å vise meg min synd og skam. Jeg fikk igjen se at jeg ikke var verdig til den frelse Jesus har ordnet for alle mennesker. Men gjennom undervisningen fikk jeg se at Jesu frelse ikke er for de friske, men for de som har ondt, og Jesus ikke er kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere.  Mark 2;17

 

På bibelskolen har jeg fått være i et godt miljø med gode venner. På ungdomsforening, møter og leirer har vi også fått treffe andre kristne ungdommer utover elevene på bibelskolen.

 

Året på bibelskolen er et år jeg vil se tilbake på med stor takknemmelighet til medelever og lærere, men ikke minst Gud som har fått åpenbare sitt Ord til meg gjennom sang, undervisning og møter.

 

Olav Fossdal fra Fossdal i Vest-Agder, var elev ved bibelskolen 2010/11.

 

Kristian Gangaas

Kristian_Gangaas

Et møte med en hellig Gud

 

Da jeg kom til bibelskolen var det i forventning om å få et år med åndelig påfyll. Jeg så frem til å være sammen med venner og til å få et friår fra skole og utdanning.

 

Utover høsten ble ikke alle ting slik som jeg hadde forestilt meg. Gjennom undervisningen og egen lesning kom jeg inn i Guds skole. Jeg ble stadig mint på at Gud er en hellig Gud som ikke tåler synd. Dette var g

 

ammel barnelærdom, men ved en slik stadig påminnelse, fikk jeg igjen behov for nåden i Jesu blod – det blod som renser oss fra all synd! Jeg fikk erfare at «Herren døder og gjør levende».

 

Et år på bibelskole vil man aldri angre på, såfremt tiden brukes rett. Å bli kjent med nye mennesker er en fin ting – man skaffer seg venner for livet. Sosialt samvær skaper også trivsel. Men det er lett å glemme at man går på en bibelskole, at det er Guds ord man er kommet for å høre. «Maria-plassen» må ikke forsømmes. Hun valgte den gode del – sittende ved Jesu føtter.

 

Gjennom bibelskoleåret har man rikelig av tid til Bibel og bønn, og man vil kanskje aldri få en bedre anledning til å fordype seg i Guds ord. «Den rikdom er stor: Ha Jesus til bror og eiga Guds levande ord.»

 

Kristian Gangaas fra Mosvik i Nord-Trøndelag, var elev ved bibelskolen 2010/11.

 

Kjersti Brennsæter

Ett navn som holder

Kjersti_BrennsterTiden her på bibelskolen har vært av veldig stor betydning for meg. Det å sitte ned i sammenheng over så lang tid og lytte til Guds ord, er en mulighet jeg neppe får igjen seinere i livet, og jeg er virkelig takknemlig for månedene på Fossnes. En får tydelig merke at Ordet er levende og  virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Mend et er vondt når Gud avslører hvem jeg egentlig er, at hjertet mitt er så fullt av falskhet, og at min kjærlighet til Gud og mennesker er så kald. Det er sant som det står i sangen: "Å, jeg er en synder stor. Det er all min navneære, bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord."

Hvis dette var alt, var jeg fortapt og uten håp for evigheten, og det ville vært helt fortjent! Men derfor er det så ufattelig godt å tro: "Men da du er Jesus blevet, og fordi min skyld du tok, derfor står mintt navn innskrevet deilig nå i livets bok."

Dette er det eneste som holder i liv og død, og det har vært så rikt å se det igjen og igjen. Tenk, i Jesus har jeg alt det jeg trenger for å komme i et rett forhold til Gud, for å bli bevart og leve rett med ham og nå frelst hjem til himmelen!

Kjersti Brennsæter (20) fra Hurdal i Akershus var elev ved bibelskolen 2008/09.