Søk nå!

Skolen har løpende opptak og du kan søke om plass! Mer her.

Kontaktinformasjon

Administrasjon:

bibelskolen@nll.no

Rektor:

pbholm@online.no

Tlf.: 33 33 89 00

Adresse: Fossnesveien 13B,

3160 Stokke

 

Ønsker du å gi en gave?

 

Skolen eies og drives av:
Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Per Bergene Holm

REKTOR OG TIMELÆRERPer


Per Bergene Holm (f. 1964) er utdannet cand. teol. fra Menighetsfakultetet (1988). I tillegg har han hebraisk mellomfag, norsk grunnfag, historie grunnfag og pedagogisk seminar. I perioden 1988-1990 jobbet han som feltprest, og fra 1990-1992 var han ansatt som lektor ved Kvitsund Gymnas. Deretter ble han rektor ved Bibelskolen på Fossnes, da den ble opprettet i 1992. Per er gift med Marit og de har seks barn. De bor i Kvelde i Larvik kommune.

 

På bibelskolen underviser han i fagene Innføring i GT, Innføring i NT,  Johannes åpenbaring og Troslære.


Quotation markVår sak er å være tro og så ut Ordet, og så være i bønn om at Ordet må gjøre sin gjerning. Det er vårt ønske at Guds ord må få lyde klart og rent til vekkelse og omvendelse, frelse og nytt liv, - og at vi får eie Herrens velsignelse over undervisningen og livet ved skolen på alle måter! Selv om alt det praktiske fungerer, hjelper det ingenting hvis ikke Herren er med og gjør sin gjerning! Derfor er det om å gjøre at vi som underviser på skolen kan få leve i det fortrolige samfunn med Jesus!