Søk nå!

Skolen har løpende opptak og du kan søke om plass! Mer her.

Kontaktinformasjon

Administrasjon:

bibelskolen@nll.no

Rektor:

pbholm@online.no

Tlf.: 33 33 89 00

Adresse: Fossnesveien 13B,

3160 Stokke

 

Ønsker du å gi en gave?

 

Skolen eies og drives av:
Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Lars Fossdal

TIMELÆRERLars


Lars Fossdal
(f. 1954) har gått folkehøyskole, bibelskole og befalskole. Siden 1979 har han reist som predikant, og han har også jobbet som buss- og trailersjåfør. Lars er gift med Torunn og de har seks barn. De bor for tiden på Gyland ved Flekkefjord hvor de driver et småbruk med sau.

 

På bibelskolen underviser Lars i fagene Profeten Jesaja, Salmenes bok og Hebreerbrevet.


Quotation mark

Det er sagt at Kristus er Bibelens kjerne og stjerne. Det er han i sannhet. Etter som en leser og blir kjent med innholdet under Åndens veiledning, kommer en til samme erfaring som Emmausvandrerne gjorde, da Jesus veiledet demgjennom Skriftene. De fikk se at Skriften med alle sine bilder, lignelser, ordspråk og hendelser beskrev Jesus Kristus (Luk.24,27).

Jesus selv sa om det som sto skrevet i Bibelen (Luk.24,46-47): “Så står skrevet, at Messias skal lide og oppstå fra de døde på den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.” Likevel er det så ofte vanskelig for oss å få øye på ham. Vi stirrer oss blinde på bildene og hendelsene (skyggene) og ser ikke Kristus, selve bildet. Simon trodde GTs ord, og han kjente ham igjen da han kom inn i templet. Da sa han: “Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse.” Kan du si det samme?

Er Skriftens Jesus din frelser og konge?