Johannesbrev

30 timer i høstsemesteret:

 

Innledningsspørsmål
Litt om brevets forfatter, hvem brevet trolig er skrevet til i første omgang, når det er skrevet og hvorfor det er skrevet.

 

Gnostisismen
Brevet er tydelig skrevet med front mot gnostisismen, en filosofisk-religiøs bevegelse i aposteltiden. Derfor vil det også innledningsvis bli gitt en kortfattet oversikt over gnositisismen i aposteltiden, med særlig vekt på virkelighetsforståelsen og menneskesynet.

 

Fortolkning
Hele brevet vil bli gjennomgått vers for vers.

 

Litteratur
Kompendium skrevet av Per Bergene Holm.

Annen aktuell litteratur: 1. Johannes brev i Bibelverket, av Georg Johnsen og Bibelens grunntone av Johannes Kvalheim.