Søk nå!

Skolen har løpende opptak og du kan søke om plass! Mer her.

Kontaktinformasjon

Administrasjon:

bibelskolen@nll.no

Rektor:

pbholm@online.no

Tlf.: 33 33 89 00

Adresse: Fossnesveien 13B,

3160 Stokke

 

Ønsker du å gi en gave?

 

Skolen eies og drives av:
Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Ønsker du å gi en gave?

 

 

Har du ønske om å gi en gave til skoledriften og den øvrige virksomheten på Fossnes, kan det betales inn på følgende kontonummer:

3000 22 26193. (Mrk. "gave Bibelskolen")

(Svensk kontonummer: 178 84 80-0)

(Dansk kontonummer: 106 39 360)

 

Hjertelig takk!