Søk nå!

Skolen har løpende opptak og du kan søke om plass! Mer her.

Kontaktinformasjon

Administrasjon:

bibelskolen@nll.no

Rektor:

pbholm@online.no

Tlf.: 33 33 89 00

Adresse: Fossnesveien 13B,

3160 Stokke

 

Ønsker du å gi en gave?

 

Skolen eies og drives av:
Norsk Luthersk Lekmannsmisjon

Ny hjemmeside på gang

Ny hjemmeside for Bibelskolen på Fossnes er i disse dager under utarbeiding i sin siste fase. 

Siden er hovedsakelig utarbeidet av Johan Björn, som til daglig jobber ved MultiCase i Sandefjord, og var elev ved skolen 2005/2006. Tilpasning av logo er gjort av Erik Björn (elev 15/16), og overføring av diverse stoff fra gammel til ny side står Marie Louise Björn for (elev 11/12).Nytt i forhold til den gamle siden er blant annet at kommende elever (eller leietakere) kan søke direkte fra nettsiden. 


Domenet Fossnes.no var tidligere eid av Fossnes AS, men Bibelskolen på Fossnes har fått lov til å ta over dette, da de ikke lenger tok det i bruk. 
Siden er hovedsakelig utarbeidet av Johan Björn, som til daglig jobber ved MultiCase i Sandefjord og var elev ved skolen 2005/2006. Tilpasning av Bibelskolens logo er gjort av Erik Björn (elev 15/16), og overføring av diverse stoff fra gammel til ny side står Marie Louise Björn for (elev 11/12).

Nytt i forhold til den gamle siden er blant annet at kommende elever (eller leietakere) kan søke direkte fra nettsiden. Domenet Fossnes.no var tidligere eid av Fossnes AS, men Bibelskolen på Fossnes har fått lov til å ta over dette, da de ikke lenger tok det i bruk. 

 

Noe av utseendet ved siden vil fortsatt bli redigert, men innholdet er hovedsakelig på plass. Det er håp om at den nye siden skal publiseres i løpet av vinteren. 

Velkommen til nye sider på www.fossnes.no