Søk nå!

Skolen har løpende opptak og du kan søke om plass! Mer her.

Kontaktinformasjon

Adr.: Fossnesvn. 13B, 3160 Stokke
Tlf.: +47 33 33 89 00,
+47 99 50 90 60 (rektor)
E-post: bibelskolen@nll.no,
pbholm@online.no

Ønsker du å gi en gave?

Skolen eies og drives av:
Norsk Luthersk Lekmannsmisjon